Home

Welkom bij het AntibioticaBoekje van Ziekenhuis Rivierenland Tiel en Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

De antibiotica commissies van beide ziekenhuizen hebben deze website gevuld met de antibiotica adviezen zoals die in beide ziekenhuizen van kracht zijn. Deze adviezen zijn gebaseerd op het Antibioticaboekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid en/of landelijke of internationale richtlijnen. Daar waar de adviezen verschillend zijn voor de beide ziekenhuizen is dat expliciet aangegeven bij de opmerkingen.

Op deze site vindt u adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen.

Eventuele suggesties vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei kunt u sturen aan: antibiotica@zgv.nl
Suggesties vanuit Ziekenhuis Rivierenland kunt u sturen aan: antibiotica@zrt.nl

 

Voor meer informatie betreffende de diagnostiek van infectieziekten, achtergrond van ziektebeelden en infectiepreventie verwijzen wij u naar een andere website.

Nieuws:

Vanaf maandag 5 oktober vervangen we het antibioticum cefotaxim door ceftriaxon. De standaarddosering is voor bijna alle indicaties: ceftriaxon 2g 1dd iv. Dit geldt voor alle opgenomen patiënten, behalve voor neonaten jonger dan 4 weken. Daarvoor blijft cefotaxim de eerste keuze.
Indien een kweek aangeeft dat een micro-organisme gevoelig is getest voor cefotaxim, geldt dat ceftriaxon ook gegeven kan worden. Het laboratorium werkt ondertussen aan het zo snel mogelijk vermelden van de ceftriaxon gevoeligheid in de kweken.
De gentamicine dosering is veranderd naar 7 mg/kg. Terughoudendheid is geboden bij gebruik van gentamicine, ook bij patiënten met septische shock. Daar waar dit van toepassing is, is dit aangegeven in de opmerkingen.

augustus 2020: Chloroquine wordt NIET langer geadviseerd als experimentele behandeling voor COVID-19, zie voor ons beleid de COVID-19 pagina onder 'lagere luchtwegen'

22-01-2020: de 1e keus therapie voor legionella infectie is veranderd.

05-09-2019: Onder het kopje 'Overig' is vanaf vandaag het beleid voor Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede m.b.t. dosering van antibiotica bij nierfunctiestoornissen terug te vinden. Dit beleid is leidend binnen ZGV.

11-07-2019: Per juli is dit de nieuwe lokale swabid 3.0 layout. Nieuw is het kinderformularium, welke te zien is door linksboven 'kinderen' aan te klikken. Daarnaast is het mogelijk de adviezen en doseringen in het Engels te zien. Rechtsboven kan hiervoor gekozen worden.