Home

Welkom bij het AntibioticaBoekje van Ziekenhuis Rivierenland Tiel en Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

De antibiotica commissies van beide ziekenhuizen hebben deze website gevuld met de antibiotica adviezen zoals die in beide ziekenhuizen van kracht zijn. Deze adviezen zijn gebaseerd op het Antibioticaboekje van de SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid en/of landelijke of internationale richtlijnen. Daar waar de adviezen verschillend zijn voor de beide ziekenhuizen is dat expliciet aangegeven bij de opmerkingen.

Op deze site vindt u adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst. De adviezen zijn gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen en het beleid in de opleidingsziekenhuizen.

Deze website is geoptimaliseerd voor desktop computers en smartphones zoals iPhone en Android devices.

Wij wensen u veel gebruiksgemak toe bij het raadplegen van deze site.

Februari 2018

Eventuele suggesties vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei kunt u sturen aan: antibiotica@zgv.nl
Suggesties vanuit Ziekenhuis Rivierenland kunt u sturen aan: antibiotica@zrt.nl

 

Voor meer informatie betreffende de diagnostiek van infectieziekten, achtergrond van ziektebeelden en infectiepreventie verwijzen wij u naar een andere website.

Nieuws:

Mei 2020: Chloroquine wordt NIET langer geadviseerd als experimentele behandeling voor COVID-19, zie ons aangepaste lokale beleid bij (verdenking op) COVID_19 

22-01-2020: de 1e keus therapie voor legionella infectie is veranderd.

05-09-2019: Onder het kopje 'Overig' is vanaf vandaag het beleid voor Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede m.b.t. dosering van antibiotica bij nierfunctiestoornissen terug te vinden. Dit beleid is leidend binnen ZGV.

11-07-2019: Per juli is dit de nieuwe lokale swabid 3.0 layout. Nieuw is het kinderformularium, welke te zien is door linksboven 'kinderen' aan te klikken. Daarnaast is het mogelijk de adviezen en doseringen in het Engels te zien. Rechtsboven kan hiervoor gekozen worden.